Cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa hệ 55

2.200.000 

Cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa phù hợp để làm cửa chính, cửa có ô chờ lớn cần mở rộng hết cỡ. Cửa đi 4 cánh nhôm Xingfa mở quay thích hợp cho những cửa có ô chờ rộng 2000 – 3600mm cao từ 2000 – 3200mm.