Cửa sổ 2 cánh lùa nhôm Xingfa hệ 55

1.800.000 

Cửa sổ 2 cánh lùa nhôm Xingfa hệ 55 phù hợp để làm cho các cửa sổ có ô chờ rộng 1000 – 2200mm cao từ 1000 – 3000mm.