Cửa sổ 2 cánh mở quay nhôm Xingfa hệ 55

2.100.000 

Cửa sổ 2 cánh mở quay nhôm Xingfa hệ 55 phù hợp để làm cho các cửa sổ có ô chờ rộng 1000 – 1500mm cao từ 1000 – 3000mm.