Cửa sổ 4 cánh lùa nhôm Xingfa hệ 55

1.800.000 

Cửa sổ 4 cánh lùa nhôm Xingfa hệ 55 phù hợp để làm cho các cửa sổ có ô chờ rộng 2000 – 3000mm cao từ 1000 – 3000mm.